Khảo sát hợp tác giữa Doanh nghiệp và trường Đại học

Trang chủ Khảo sát hợp tác giữa Doanh nghiệp và trường Đại học

Khảo sát hợp tác giữa Doanh nghiệp và trường Đại học

Ngày đăng: 10/03/2020

Tên dự án:

Khảo sát hợp tác giữa Doanh nghiệp và trường Đại học

Khách hàng:

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

Hoạt động chính:

  • Khảo sát thực trạng mối quan hệ hợp tác hiện nay giữa Doanh nghiệp và trường Đại học (gồm các hình thức hợp tác, mức độ hợp tác, động lực hợp tác);
  • Tìm hiểu những rào cản hay những yếu tố tác động đến mối quan hệ hợp tác;
  • Đưa ra các kiến nghị để nâng cáo mối quan hệ hợp tác giữa Doanh nghiệp và Trường Đại học.

Thời gian:

11/2019 – 03/2020

Địa điểm thực hiện:

Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên

#

tải hồ sơ năng lực