Đào tạo BSC-KPI cho NPMB, SPMB và các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4

Trang chủ Đào tạo BSC-KPI cho NPMB, SPMB và các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4

Đào tạo BSC-KPI cho NPMB, SPMB và các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4

Ngày đăng: 19/07/2018

Trong thời gian từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/06/2018, T&C Consulting đã thực hiện xong chương trình đào tạo, hướng dẫn áp dụng triển khai hệ thống BSC-KPI cho các đơn vị: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) và các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3,4 (PTC1, PTC2, PTC3, PTC4), thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). 

 

Với chương trình đào tạo cho NPMB, SPMB, lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng và chuyên viên các Phòng đã có tham gia đầy đủ khoá học. Quá trình đào tạo triển khai đồng bộ, thống nhất theo các hướng dẫn của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về nguyên tắc, phương pháp xây dựng, hiệu chỉnh KPI.

 

Đặc biệt, trong chương trình đào tạo cho các Công ty Truyền tải điện (PTC1, PTC2, PTC3, PTC4), ngoài việc hướng dẫn cho lãnh đạo đơn vị; lãnh đạo, chuyên viên các Phòng, Đội nghiệp vụ trực thuộc Công ty Truyền tải điện, T&C Consulting đã hỗ trợ, đào tạo cho các Truyền tải điện khu vực (TTĐ KV), các Phòng nghiệp vụ trực thuộc TTĐ KV; các Tổ, Đội Quản lý vận hành đường dây, Trạm biến áp, Trung tâm vận hành trực thuộc TTĐ KV.

 

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo với những kết quả đã đạt được, cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của nhóm tư vấn T&C Consulting, các đơn vị thuộc EVNNPT sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ chỉ số BSC-KPI của mìnhhướng tới mục tiêu của EVNNPT là sẵn sàng triển khai hệ thống đánh giá BSC-KPI trong thời gian tới đây.

 

Một số hình ảnh của khoá đào tạo:

Đào tạo cho Ban giám đốc và lãnh đạo các Phòng của Truyền tải điện Hà Nôi_ PTC1

 

Đào tạo và hướng dẫn BSC-KPI cho Ban giám đốc PTC2 tại Đà Nẵng

 

Hướng dẫn triển khai BSC-KPI với Ban giám đốc và đại điện các phòng tại Truyền tải Điện Nghệ An và Hà Tĩnh_ PTC1

 

Đào tạo và hướng dẫn BSC-KPI cho Đội đường dây_ Truyền tải Điện Kon Tum, Quảng Bình, Quảng Ngãi và Quảng Trị

 

Đào tạo và hướng dẫn thực hành BSC-KPI với Trạm biến áp tại Truyền tải điện thuộc PTC3

 

Đào tạo BSC_KPI cho Phòng Kỹ Thuật_ Ban A Miền Bắc

#

tải hồ sơ năng lực