Hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ tăng cường thể chế và chính sách Bảo hiểm y tế Việt Nam”

Trang chủ Hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ tăng cường thể chế và chính sách Bảo hiểm y tế Việt Nam”

Hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ tăng cường thể chế và chính sách Bảo hiểm y tế Việt Nam”

Ngày đăng: 11/05/2018

Ngày 26/4/2018, Bộ Y tế (BYT) đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ tăng cường thể chế và chính sách Bảo hiểm y tế Việt Nam” (TA 9221 VIE). Đây là Dự án do ADB tài trợ với tổng ngân sách 1,8 triệu USD thực hiện thông qua Vụ Bảo hiểm Y tế-Bộ Y tế và Công ty tư vấn T&C Consulting hỗ trợ kỹ thuật và quản lý tài chính các hợp phần và hoạt động. Dư án dự kiến triển khai trong 2 năm (2018 – 2019).

 

Dự án “Hỗ trợ tăng cường thể chế và chính sách Bảo hiểm y tế Việt Nam” nhằm Hỗ trợ tăng cường xây dựng thể chế, chính sách bảo hiểm y tế tại Việt Nam hướng tới bao phủ BHYT toàn dân, nâng cao năng lực của Bộ Y tế và các thành viên liên quan nhằm đáp ứng tốt hơn cho các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt cho người cao tuổi và người dễ bị tổn thương. Dự án gồm 3 hợp phần chính: (i) Hỗ trợ cung cấp bằng chứng xây dựng phát triển chính sách BHYT thông qua nghiên cứu, đánh giá, xây dựng văn bản chính sách bảo hiểm y tế; (ii) Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi tại Việt Nam; và (iii) Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ y tế và các bên liên quan về bảo hiểm y tế.

 

Tham dự hội thảo khởi động Dự án gồm trên 50 đại biểu đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới, JICA, ADB, Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Uỷ ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, Tổng hội y học, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng cục Dân số, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, cùng các Vụ, Cục khác của Bộ Y tế, các chuyên gia tư vấn, công ty T&C Consulting và cơ quan báo chí.

 

Trong bài phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn nêu rõ, thời gian qua, Việt Nam đã và đang có một số dự án có hợp phần hỗ trợ một số vấn đề liên quan đến BHYT nhưng chỉ tập trung vào một số nội dung như hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng, nghiên cứu thử nghiệm các phương thức chi trả, xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản. Tuy nhiên, chưa có một dự án nào hỗ trợ riêng về lĩnh vực BHYT, đặc biệt các vấn đề như hỗ trợ phát triển chính sách, đào tạo tập huấn cho cán bộ về BHYT và xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe của một nhóm dân số thông qua cơ chế BHYT. Dự án Hỗ trợ tăng cường thể chế và chính sách BHYT tại Việt Nam sẽ đặt ra các giải pháp, giúp Việt Nam khắc phục được những hạn chế này trong thời gian tới.

 

Tại hội thảo khởi động, đại diện của Vụ BHYT đã giới thiệu về tổng quan dự án và đại diện chuyên gia T&C Consulting cập nhật tình hình thực hiện dự án trong pha khởi động, xác định các bên liên quan chủ chốt, thảo luận cơ chế phối hợp triển khai thực hiện cũng như thảo luận, thông qua kế hoạch hoạt động tổng thể và kế hoạch hoạt động 6 tháng. Hội thảo cũng được lắng nghe bài trình bày của chuyên gia hợp phần 2 về Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi tại Việt Nam. Với sự chuyển dịch của cơ cấu dân số theo hướng già hóa, thay đổi mô hình bệnh tật với sự gia tăng bệnh không lây nhiễm và sự đòi ngày càng cao hơn của người dân về nhu cầu chăm sóc sức khỏe, việc xây dựng các gói quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho các nhóm đối tượng khác nhau đặc biệt cho người cao tuổi là rất cần thiết.

 

Theo đánh giá của các chuyên gia tham dự hội thảo, Dự án hỗ trợ tăng cường xây dựng thể chế và chính sách BHYT tại Việt Nam là dự án hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên chuyên sâu về lĩnh vực BHYT hiện nay tại Việt Nam; bảo đảm không trùng lặp với những hoạt động của các chương trình, dự án đã và đang được triển khai.

 

(Nguồn video: Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

#

tải hồ sơ năng lực