Đánh giá cuối kỳ dự án “Thúc đẩy hoà nhập người khuyết tật tại Việt Nam” tại tỉnh Thái Nguyên

Trang chủ Đánh giá cuối kỳ dự án “Thúc đẩy hoà nhập người khuyết tật tại Việt Nam” tại tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá cuối kỳ dự án “Thúc đẩy hoà nhập người khuyết tật tại Việt Nam” tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày đăng: 02/03/2018

Tháng 11/2017, T&C Consulting đã triển khai Nghiên cứu đánh giá cuối kỳ dự án “Thúc đẩy hòa nhập người khuyết tật (NKT) Việt Nam” tại tỉnh Thái Nguyên. Các chuyên gia của T&C Consulting phối hợp với Trung tâm Hành Động vì Sự Phát triển Hòa Nhập (IDEA) thực hiện đánh giá tại 5 xã của tỉnh Thái Nguyên, dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Phần Lan.

 

Gần 80 cuộc tham vấn với hơn 120 người thuộc nhóm hưởng lợi trực tiếp và đại diện các bên liên quan tại địa bàn dự án đã được thực hiện. Tính phù hợp, tính hiệu suất, tính hiệu quả, tác động và tính bền vững của dự án đã được xem xét và phân tích toàn diện bằng phương pháp nghiên cứu đánh giá hiện đại.

 

Những kết quả đánh giá chính đã được chuyên gia T&C Consulting chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết Dự án tại Tỉnh Thái Nguyên và đã được phía nhà tài trợ đánh giá cao.

 

Kết quả của Đánh giá cuối kỳ sẽ cung cấp các đề xuất khuyến nghị để giúp duy trì dự án tốt hơn, cũng như phát triển các sáng kiến tương tự trong tương lai.

 

Một số hình ảnh của hoạt động:

Chuyên gia T&C Consulting đang hướng dẫn thảo luận nhóm tai thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Chuyên gia T&C Consulting đang hướng dẫn thảo luận nhóm tại xã Phúc Trừu, Thành phố Thái Nguyên

 

 

Chuyên gia T&C Consulting đang hướng dẫn thảo luận nhóm tại xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên

#

tải hồ sơ năng lực