Kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam – Mới nhưng không mới

Trang chủ Kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam – Mới nhưng không mới

Kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam – Mới nhưng không mới

Ngày đăng: 02/11/2020

Câu chuyện thành công về kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây phần lớn dựa trên cam kết mạnh mẽ của Chính phủ về thúc đẩy thương mại, tăng cường hợp tác với khối doanh nghiệp trong quá trình hoạch định và xây dựng chính sách kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế nhanh không chỉ mang đến cơ hội mà còn đi kèm những rủi ro về xã hội và môi trường, tạo ra ảnh hưởng lớn đối với người lao động, người tiêu dùng, cộng đồng và tài nguyên thiên nhiên. Nếu các doanh nghiệp được tự do theo đuổi lợi ích kinh tế mà không chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật, họ có thể xem nhẹ các tiêu chuẩn về xã hội và môi trường. Do đó, chìa khóa để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của Việt Nam chính là thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Kinh doanh có trách nhiệm là một khái niệm không mới, được nhắc đến nhiều trong nền kinh tế mở cửa – hội nhập hiện nay. Kinh doanh có trách nhiệm chính là điều kiện để phát triển bền vững và quyết định sự thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp. Mặc dù vậy, với nhiều doanh nghiệp, khái niệm “kinh doanh có trách nhiệm” còn tương đối mới và cần được lan tỏa nhiều hơn nữa tới cộng đồng doanh nghiệp.

Để đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc Việt Nam (UNDP Việt Nam), với sự hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển đã triển khai Dự án “Kinh doanh có trách nhiệm”. Trong khuôn khổ dự án này, UNDP cũng thực hiện một nghiên cứu đánh giá về mức độ nhận thức và khả năng áp dụng các thực hành kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp UNDP thiết kế các chương trình hỗ trợ đẩy mạnh thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại các doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới, góp phần xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh có trách nhiệm.

Các doanh nghiệp có thể chung tay để cùng thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm, để Việt Nam tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn quốc tế với việc tham gia khảo sát này để UNDP thiết kế các chương trình can thiệp, hỗ trợ thiết thực và phù hợp hơn với nhu cầu của doanh nghiệp tại:  https://www.surveymonkey.com/r/RESBIZinVN

Hoặc qua QR code:

#

tải hồ sơ năng lực