Dự án “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)”

Trang chủ Dự án “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)”

Dự án “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)”

Ngày đăng: 10/03/2018

Từ tháng 10/2016 đến tháng 02/2017, T&C Consulting đã tư vấn, hỗ trợ và triển khai dự án “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)”. Đây là một trong những lĩnh vực tư vấn thế mạnh và trọng tâm của T&C Consulting trong suốt 10 năm hoạt động.

 

Tổng công ty PV Power là một trong những đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, trước chủ trương cổ phần hoá các đơn vị nhà nước, PV Power cũng đứng trước bài toán thách thức cho việc thay đổi phương thức quản lý vận hành mới. Ban lãnh đạo của PV Power xác định, trong bước chuyển mình mạnh mẽ này, văn hoá doanh nghiệp và các giá trị cốt lõi của tổ chức sẽ là đòn bảy tinh thần, gắn kết các thành viên của PV Power lại để chung sức chung lòng hướng về một tương lai mới.

 

Chính vì vậy, PV Power đã đặt vấn đề với nhóm tư vấn của T&C Consulting thực hiện dự án “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam” nhằm tìm ra định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển văn hoá doanh nghiệp trong giai đoạn chuẩn bị cổ phần hoá.

 

Tổng công ty PV Power với sự hỗ trợ và tư vấn của T&C Consulting  đã thực hiện xây dựng văn hoá doanh nghiệp, thông qua chuỗi các hoạt động được thiết kế xen kẽ, logic và khai thác triệt để các vấn đề theo mong muốn của khách hàng.

 

Nhóm tư vấn T&C Consulting đã tổ chức nghiên cứu, đo lường hiện trạng văn hoá PV Power và xác định các giá trị văn hoá mong muốn, kết hợp nghiên cứu nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng và rà soát các tài liệu, quy trình, quy chế liên quan đến lương, thưởng, đánh giá hiệu quả công việc của PV Power để có cái nhìn đa chiều về các lý do ảnh hưởng đến văn hoá doanh nghiệp tại đây.

 

Với những kết quả nghiên cứu thu được, T&C Consulting hỗ trợ PV Power xác định cụ thể các giá trị văn hoá cốt lõi và thiết kế nội dung cuốn Sổ tay văn hoá của PV Power làm tài liệu truyền thông cho tất cả các đơn vị. Đồng thời, T&C Consulting đã đề xuất giúp PV Power xây dựng các giải pháp thúc đẩy phát triển văn hoá tại PV Power.

 

Dự án được Ban lãnh đạo của TCT PV Power đánh giá cao, đặc biệt trong cách tiếp cận hiện trạng văn hoá khoa học và sản phẩm sổ tay văn hoá mang nội dung sáng tạo, gần gũi, có tính ứng dụng thực tiễn cao.

 

Ngay khi Dự án kết thúc, PV Power Cà Mau đã mời T&C Consulting tổ chức đào tạo phổ biến các giá trị văn hoá cốt lõi và cuốn Sổ tay văn hoá của PV Power cho cán bộ nhân viên của mình để ứng dụng ngay kết quả Dự án vào thực tiễn.

#

tải hồ sơ năng lực