Giới thiệu sách “Đổi mới Chế độ Công vụ, Công chức Việt Nam: Các góc nhìn và Bài học thực tiễn”, Nhà xuất bản Lao Động, 2017

Trang chủ Giới thiệu sách “Đổi mới Chế độ Công vụ, Công chức Việt Nam: Các góc nhìn và Bài học thực tiễn”, Nhà xuất bản Lao Động, 2017

Giới thiệu sách “Đổi mới Chế độ Công vụ, Công chức Việt Nam: Các góc nhìn và Bài học thực tiễn”, Nhà xuất bản Lao Động, 2017

Ngày đăng: 02/03/2018

Đây là cuốn sách tập hợp các bài viết về quá trình cải cách chế độ Công vụ, Công chức tại Việt Nam từ các “góc nhìn” khác nhau, phản ánh vai trò chiến lược và then chốt của cải cách nền công vụ theo hướng quản lý dựa trên thực tài, hướng tới xây dựng một chính phủ kiến tạo và phục vụ. Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà lập chính sách, các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo, quản lý và các công chức đang thực thi công vụ tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

Cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cá nhân, tổ chức đến công cuộc “Đổi mới chế độ Công vụ, Công chức“ tại Việt Nam, quy tụ tri thức và tâm huyết của các nhà lãnh đạo quản lý, văn sĩ tri thức, nhà khoa học, giáo dục v.v từ các góc nhìn khác nhau liên quan đến cải cách chế độ Công chức, Công vụ, và cung cấp một nền tảng tri thức, triết lý, bài học thực tiễn, từ đó khơi gợi sự suy ngẫm và các sáng kiến, kế hoạch, hành động để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách thực chất và bền vững.

Đây là sản phẩm của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “TA 8726-VIE- Hỗ trợ cải cách Chế độ Công vụ, Công chức Việt Nam” do Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Bộ Nội Vụ, với sự hỗ trợ kỹ thuật của T&C Consulting, từ tháng 4/2015.

#

tải hồ sơ năng lực