Tổng kết kết quả thực hiện BSC – KPI – 3P giai đoạn 2020 – 2021 tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Trang chủ Tổng kết kết quả thực hiện BSC – KPI – 3P giai đoạn 2020 – 2021 tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Tổng kết kết quả thực hiện BSC – KPI – 3P giai đoạn 2020 – 2021 tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Ngày đăng: 03/02/2023

Ngày 2 tháng 2 năm 2023, tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi Tổ chức (T&C Consulting) tham gia chương trình tổng kết và triển khai BSC – KPI cho năm 2023 với sự tham gia của Ban lãnh đạo Tổng Công ty và các Ban chuyên môn. Chương trình tổng kết là sự tiếp nối, hỗ trợ cho Tổng Công ty Viễn thông Mobifone sau quá trình triển khai tư vấn dự án “Triển khai hệ thống quản trị BSC – KPI – 3P” cho giai đoạn năm 2018 – 2019. Đại diện Tổng Công ty tổng hợp, báo cáo và nêu đánh giá cho việc thực hiện, quá trình triển khai tại Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc; qua đó xây dựng kế hoạch cho việc thực hiện trong thời gian tới.
Đại diện T&C Consulting chia sẻ kinh nghiệm, góp ý để quá trình thực hiện đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị, cũng như thúc đẩy hơn nữa các thành tựu đã đạt được của quá trình triển khai trước đó.
Kết thúc chương trình, Ban lãnh đạo Tổng Công ty cho ý kiến, định hướng và kết luận cho việc thực hiện BSC – KPI tại Tổng Công ty và các Ban cũng như đơn vị trực thuộc trong năm tới.
Phương pháp triển khai BSC – KPI – 3P là một phương pháp quản trị hiện đại, trong đó BSC (Balance Score Card) được sử dụng để cân bằng các mục tiêu kinh doanh; KPI (Key Performance Indicator) dùng để đánh giá thực hiện mục tiêu chiến lược (MBO) và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho tổ chức, doanh nghiệp. BSC bao gồm 4 viễn cảnh: Tài chính (F), Khách hàng (C), Nội bộ (I) và Học hỏi – phát triển (L). Mỗi viễn cảnh gồm các mục tiêu chiến lược và được đo lường bởi các KPI liên quan.
Sử dụng BSC giúp doanh nghiệp cân bằng, hài hòa các mục tiêu kinh doanh và xác định KPI ưu tiên để đánh giá thực hiện mục tiêu chiến lược và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, tối ưu nguồn lực. Việc sử dụng BSC còn giúp doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động quan trọng nhất và đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện một cách hiệu quả.

#

tải hồ sơ năng lực