Hội thảo lập kế hoạch và Xây dựng tinh thần đồng đội cho Aus4Skills Việt Nam

Trang chủ Hội thảo lập kế hoạch và Xây dựng tinh thần đồng đội cho Aus4Skills Việt Nam

Hội thảo lập kế hoạch và Xây dựng tinh thần đồng đội cho Aus4Skills Việt Nam

Ngày đăng: 02/04/2019

Ngày 7/3/2019, T&C Consulting phối hợp cùng Chương trình Phát triển nguồn nhân lực Australia – Việt Nam (Aus4Skills) đã tổ chức Hội thảo đào tạo Lập kế hoạch và Xây dựng tinh thần đồng đội (teambuilding) tại Khách sạn Melia, Ba Vì, Hà Nội. Đây là Hội thảo đào tạo được thiết kế riêng cho  Aus4Skills Việt Nam nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả tổng thể các hoạt động hợp tác tại Việt Nam đến năm 2020. Toàn bộ cán bộ của Aus4Skills tại Việt Nam và cố vấn chương trình tại Australia đã tham gia chương trình đào tạo này.

 

Bên cạnh mục tiêu tổng thể vừa nêu trên, hội thảo đào tạo còn nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể như sau: Tạo cơ hội để các thành viên của Aus4Skills Việt Nam chia sẻ và đánh giá về chương trình đang thực hiện, tìm ra các khoảng trống giữa hiện trạng và yêu cầu kết quả mong muốn của chương trình, từ đó thảo luận và đề xuất các ý tưởng nâng cao tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các nhóm chương trình trong Aus4Skills Việt Nam để tối đa hoá hiệu quả chương trình và lan toả tác động và hiệu quả của chương trình tốt hơn trong tương lai.

 

Để đạt được những mục tiêu cụ thể đó của Aus4Skills Việt Nam, nhóm Tư vấn T&C Consulting đã thiết kế một chương trình hội thảo đào tạo đan xen giữa các hoạt động nhóm và các trò chơi ý nghĩa, tạo cơ hội cho các học viên chia sẻ và đóng góp những ý tưởng mới cho chương trình Aus4Skills một cách chủ động và sáng tạo nhất. Dưới sự điều hành của nhóm tư vấn T&C Consulting, những bài hát mới đã được ngẫu hứng sáng tác, những vở kịch với những diễn viên nghiệp dư đã được dàn dựng nhiệt huyết, sáng tạo, thể hiện được sức mạnh của tinh thần đồng đội của Aus4Skills, điều này đã làm ngạc nhiên những nhà quản lý của Aus4Skills.

 

Kết thúc khoá đào tạo, nhóm tư vấn T&C Consulting đã đề xuất các nội dung và các hoạt động tiếp theo mà Aus4Skills cần triển khai để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các mảng công việc và các cá nhân, tăng cương tinh thần đồng đội và đạt được các mục tiêu tổng thể của chương trình tới năm 2020.

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo Đào tạo:

 

 

 

#

tải hồ sơ năng lực