Đào tạo và hướng dẫn xây dựng bản đồ chiến lược cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Trang chủ Đào tạo và hướng dẫn xây dựng bản đồ chiến lược cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Đào tạo và hướng dẫn xây dựng bản đồ chiến lược cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Ngày đăng: 27/02/2018

Từ ngày 9/1/2018, T&C Consulting đã bắt đầu triển khai hoạt động đào tạo Hệ thống quản trị doanh nghiệp BSC-KPI và hướng dẫn xây dựng bản đồ chiến lược theo phương pháp BSC-KPI giai đoạn 2018-2020 tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

 

Các chuyên gia tư vấn của T&C Consulting đã trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ các Đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone trên toàn quốc xây dựng Bản đồ chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2020 của từng đơn vị theo phương pháp BSC-KPI.

 

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc Gói tư vấn Triển khai hệ thống quản trị BSC – KPI – 3P tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone_ Giai đoạn 1 do T&C Consulting tư vấn và hỗ trợ.

 

Một số hình ảnh của hoạt động đào tạo tại các đơn vị

 

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giải trí gia tăng MobiFone trình bày kết quả thảo luận Bản đồ chiến lược của đơn vị

 

Tư vấn T&C Consulting đang hướng dẫn thảo luận nhóm Bản đồ chiến lược cho Trung tâm Viễn thông Quốc tế MobiFone

 

Đào tạo và thảo luận Bản đồ chiến lược cho Bản Quản lý Dự án Hạ tầng 2 MobiFone

 

Đào tạo và thảo luận Bản đồ chiến lươc tại Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Bắc

 

Đào tạo và thảo luận Bản đồ chiến lược tại Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

tải hồ sơ năng lực