Sức sống Mê Kông mở rộng

Trang chủ Sức sống Mê Kông mở rộng

Sức sống Mê Kông mở rộng

Ngày đăng: 28/09/2017

Tên gói thầu:

 

“Phân tích chuỗi giá trị một số sản phẩm tiêu biểu và chia sẻ thông tin cơ hội thị trường cho phụ nữ tham gia Dự án Sức sống Mê Kông” trong khuôn khổ Dự án Sức sống Mê Kông

 

Nhà tài trợ / Khách hàng:

 

PACT / USAID

 

Hoạt động chính: 

 

 

  • Xác định và phân tích các mắt xích và các bên liên quan trong chuỗi giá trị 3 ngành hàng (đan lục bình, chăn nuôi, cây ăn trái) để đưa ra các khuyến nghị cải thiện ở mỗi mắt xích trong chuỗi.
  • Phân tích nhu cầu và cơ hội thị trường nhằm đưa ra khuyến nghị cho các chị em kinh doanh, đối tác địa phương và các cơ sở kinh doanh sản phẩm khi tham gia thị trường.
  • Xây dựng khung logic hành động trong vòng 2 năm (2018-2019) cho mô hình phát triển chuỗi giá trị địa phương;
  • Tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá và phân tích

 

Thời gian:

 

09/2017 – 11/2017

 

Địa điểm thực hiện:

 

Vĩnh Long

#

tải hồ sơ năng lực