• Public Sectors

 • Private Sectors

  • Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)

    

   Dịch vụ tư vấn:

    

   1. Xây dựng chiến lược phát triển 2014 – 2017
   2. Triển khai chiến lược kinh doanh và nâng cao năng lực quản lý nhân sự
   3. Phương pháp và quy trình xây dựng chiến lược
   4. Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên, lương, thưởng
  • Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO)

    

   Dịch vụ tư vấn:

    

   1. Xây dựng quy chế lương và thưởng, đặc biệt là hệ thống bậc lương
   2. Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc
  • Công ty TNHH Medigroup Asia

    

   Dịch vụ tư vấn:

    

   1. Đánh giá cơ cấu tổ chức, văn hóa và hệ thống quản lý nguồn nhân lực
   2. Dịch vụ đào tào: Phát triển năng lực quản lý
  • Công ty CP Công nghệ MK

    

   Dịch vụ tư vấn:

    

   1. Phân tích tầm nhìn, mục tiêu chiến lược và công tác quản lý nhân sự
   2. Triển khai BSC
  • Ngân hàng TM CP Quân đội (MB Bank)

    

   Dịch vụ tư vấn:

    

   1. Cung cấp ngân hàng đề thi tuyển dụng nhân sự cho MB Bank
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam (Vietinbank)

    

   Dịch vụ tư vấn:

    

   1. Thiết kế Hệ thống câu hỏi sơ tuyển sử dụng cho công tác tuyển dụng nhân viên của VietinBank
  • Ngân hàng Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

    

   Dịch vụ tư vấn:

    

   1. Xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng nhân viên cho Techcombank
  • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

    

   Dịch vụ tư vấn:

    

   1. Thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo tổng thể về quản lí và phát triển nguồn nhân lực cho các nhà quản lí nhân sự
  • Công ty CP Chứng khoán FPT

    

   Dịch vụ đào tạo:

    

   1. Tổ chức chương trình đào tạo Quản trị Nhân sự Cơ bản cho Cán bộ nhân sự
  • Công ty TNHH Esoftflow

    

   Dich vụ tư vấn:

    

   1. Nghiên cứu, đánh giá tổ chức ở 3 khía cạnh: mô hình sản xuất, năng lực quản lý sản xuất và hệ thống lương thưởng và đề xuất các giải pháp chuyển đổi tổ chức.
   2. Tư vấn triển khai các sáng kiến chiến lược hỗ trợ chuyển đổi tổ chức Công ty TNHH Esoftflow

    

  • Tổng công ty Viễn thông MobiFone

    

   Dịch vụ tư vấn

    

   1. Hỗ trợ Triển khai hệ thống quản trị BSC-KPI-3P tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone- Giai đoạn 1.
 • International Partners

#

Download Company Profile