T&C CONSULTING chuyển sang chế độ làm việc online mùa dịch COVID-19

Trang chủ T&C CONSULTING chuyển sang chế độ làm việc online mùa dịch COVID-19

T&C CONSULTING chuyển sang chế độ làm việc online mùa dịch COVID-19

Ngày đăng: 01/04/2020

Do diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 ở Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi hạn chế ra ngoài, tụ tập đông người của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, T&C Consulting chính thức chuyển sang chế độ làm việc từ xa – dưới hình thức online tại nhà từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 15/04/2020. Các hoạt động dự án, hoạt động hợp tác với đối tác vẫn được triển khai bình thường và phù hợp với kế hoạch dự kiến.

Xin trân trọng thông báo!

#

tải hồ sơ năng lực