Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật về nâng cao năng lực và thương mại hóa công nghệ cho VCIC Việt Nam

Trang chủ Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật về nâng cao năng lực và thương mại hóa công nghệ cho VCIC Việt Nam

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật về nâng cao năng lực và thương mại hóa công nghệ cho VCIC Việt Nam

Ngày đăng: 03/04/2019

Từ tháng 11 năm 2018, T&C Consulting phối hợp với Công ty CONOSCOPE GmbH của CHLB Đức triển khai gói tư vấn Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật về nâng cao năng lực và thương mại hoá công nghệ cho Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu việt nam (VCIC). Gói hỗ trợ kỹ thuật này được chia làm 2 giai đoạn, dự kiến kéo dài đến hết tháng 9 năm 2019.

 

Trung tâm VCIC đã đi vào hoạt động được gần ba năm, với danh mục ươm tạo gồm 34 doanh nghiệp (doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ) đang hoạt động về các đổi mới sáng tạo về công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong các lĩnh vực: Năng lượng hiệu quả; Nông nghiệp bền vững; Năng lượng tái tạo; Giao thông vận tải; Quản lý và lọc nước; và CNTT cho công nghệ sạch. Các hoạt động của VCIC nằm trong khuôn khổ dự án VCIC do Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) là đơn vị chủ quản dự án, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) là đơn vị chủ dự án, chịu trách nhiệm các hoạt động của dự án.

 

Mục tiêu của gói hỗ trợ kỹ thuật do T&C Consulting và Công ty CONOSCOPE GmbH cung cấp cho VCIC nhằm: (1) Hỗ trợ VCIC phát triển sổ tay hoạt động, các tài liệu và tư liệu đào tạo, các biểu mẫu có liên quan tới dịch vụ ươm tạo, thương mại hóa và thúc đẩy kinh doanh của VCIC cho khách hàng; (2) Xây dựng năng lực cho đội ngũ VCIC, đặc biệt là các quản lý danh mục về ươm tạo và thương mại hóa thông qua các thực tiễn, dịch vụ và sản phẩm tốt nhất để họ có thể cung cấp hỗ trợ chất lượng cao cho khách hàng và (3) Hỗ trợ VCIC phát triển chiến lược để cung cấp các dịch vụ thu phí để hỗ trợ mục tiêu bền vững lâu dài của VCIC. Các dịch vụ này sẽ được cung cấp thông qua cổng thông tin điện tử cũng như trực tiếp cho khách hàng.

 

Nhóm liên danh tư vấn T&C Consulting và Công ty CONOSCOPE GmbH, với kinh nghiệm lâu năm tư vấn quản trị và chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh không chỉ tại việt nam mà còn trên thế giới, sẽ áp dụng các mô hình thành công trên thế giới và các bài học kinh nghiệm phù hợp với VCIC để hỗ trợ trung tâm hoạt động và phát triển hiệu quả trong tương lai.

#

tải hồ sơ năng lực