Đào tạo nâng cao kỹ năng triển khai BSC-KPI cho Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải Điện (NPTS)

Trang chủ Đào tạo nâng cao kỹ năng triển khai BSC-KPI cho Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải Điện (NPTS)

Đào tạo nâng cao kỹ năng triển khai BSC-KPI cho Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải Điện (NPTS)

Ngày đăng: 30/09/2018

Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải Điện (NPTS) thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT) được thành lập vào tháng 4, 2017 và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 6, 2017 trên cơ sở tổ chức lại các Xưởng, Đội hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm, sửa chữa, cơ điện và xe máy của các Công ty Truyền tải Điện 1, 2, 3, 4. Công ty NPTS có 4 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật: Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 1 tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 2 tại Đà Nẵng, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 3 tại Nha Trang, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 4 tại TP. Hồ Chí Minh và Khối Cơ quan NPTS tại Hà Nội.

 

Từ ngày 31/8/2018 đến ngày 13/09/2018, Phòng Tổng hợp của NPTS và T&C Consulting đã phối hợp triển khai Chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng triển khai BSC-KPI cho Lãnh đạo và Trưởng bộ phận và nhân viên tại Phòng, Đội thuộc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 1, 2, 3 tại Đà Nẵng, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh.

 

Mục đích của khoá đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng triển khai BSC – KPI cho cán bộ, công nhân viên của NPTS với nội dung chương trình gắn liền với chủ trương Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về đổi mới trong công tác quản trị, nâng cao năng suất lao động, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh và phù hợp cơ cấu, chức năng nhiệm vụ mới của NPTS.

 

Với kinh nghiệm tham gia đào tạo, triển khai hệ thống quản trị BSC-KPI tại EVNNPT và các đơn vị trực thuộc trong thời gian vừa qua, các giảng viên của T&C Consulting đã áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, khuyến khích sự tham gia của học viên bằng các hoạt động thực hành nhóm hiệu quả. Bên cạnh việc giới thiệu lý thuyết cơ bản, T&C Consulting đặc biệt xây dựng các bài tập thực hành để các học viên áp dụng ngay lý thuyết vào thực tế tại đơn vị. Với phương pháp này, toàn bộ học viên của 3 Trung tâm đã tham gia rất nhiệt tình, đồng thời, đóng góp xây dựng, chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm công việc và cùng với giảng viên dự thảo Bản đồ chiến lược của từng Trung tâm, dự thảo bộ chỉ số KPI và thực hiện phân giao các chỉ số KPI xuống cho Phòng, Đội và cá nhân.

 

Sau chương trình đào tạo, kết quả đánh giá kết quả học tập cho thấy học viên đánh giá rất tốt về chương trình đào tạo do T&C Consulting thiết kế, giúp học viên đã nắm được các kiến thức về BSC-KPI, có kỹ năng cơ bản để triển khai tốt BSC- KPI tại đơn vị của mình trong tương lai.

 

Thời gian tới, T&C Consulting tiếp tục triển khai đào tạo cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 1 và Khối Cơ quan NPTS tại Hà Nôi.

 

Một số hình ảnh đào tạo tại NPTS:

 

Đào tạo BSC-KPI tại Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 2 tại Đà Nẵng

 

Đào tạo BSC-KPI tại Trung tâm Dich vụ Kỹ thuật 3 tại Nha Trang

 

Học viên thảo luận xây dựng Bản đồ chiến lược của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 3

 

Học viên Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 4 trình bày kết quả thảo luận của nhóm

#

tải hồ sơ năng lực