Hội thảo tập huấn Quản trị sự Thay đổi

Trang chủ Hội thảo tập huấn Quản trị sự Thay đổi

Hội thảo tập huấn Quản trị sự Thay đổi

Ngày đăng: 14/06/2018

Từ ngày 9-10/6/2018, T&C Consulting đã tổ chức Hội thảo- Tập huấn Quản trị sự Thay đổi cho các trường Cao đẳng, Trung cấp của Bắc Kạn. Hội thảo diễn ra tại Thanh Hoá.

 

Tham gia Hội thảo là các cán bộ lãnh đạo, quản lý của 3 trường tại Bắc Kạn: Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn; và Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn, đại điện các Sở Ban ngành liên quan, các chuyên gia tư vấn của Dự án VIE34 – Lux Dev và giảng viên của T&C Consulting.

 

Mục tiêu của Hội thảo nhằm nâng cao khả năng thích ứng và tiếp nhận dự thay đổi của cá nhân, tăng cường khả năng quản lý hiệu quả các dự án thay đổi, tăng cường khả năng lãnh đạo sự thay đổi trong tổ chức.

 

Tại hội thảo, thành viên tham dự đã được chia sẻ những lý thuyết chung về quản trị sự thay đổi và biết cách áp dụng hiệu quả những lý thuyết đó trong thực tế công việc. Các học viên cũng đã thảo luận và phân tích định hướng chiến lược và cơ cấu tổ chức hoạt động của trường mới sau khi tái cơ cấu và sáp nhập 3 trường theo Chương trình Hành động 11 của Tỉnh Ủy Bắc Kạn và đề xuất kiến nghị các bước triển khai tiếp theo trong quá trình tái cơ cấu và sáp nhập này. Những kết quả tại hội thảo sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và đóng góp ý kiến cho quá trình xây dựng Đề án sáp nhập 3 trường, đồng thời hỗ trợ các cán bộ lãnh đạo và quản lý của của 3 trường tự tin và chủ động trước những thay đổi sắp diễn ra trong thời gian tới.

 

Đây là một trong những hoạt động tư vấn của T&C Consulting, nằm trong khuôn khổ gói tư vấn “Hỗ trợ triển khai Kế hoạch Chiến lược Phát triển cho Trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn” thuộc dự án “Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II” (VIE/034)- Chính phủ Luxembourg tài trợ, thông qua Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg.

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Giảng viên T&C Consulting đang chia sẻ nội dung Hội thảo

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề DTNT Bắc Kạn phát biểu tại Hội thảo

Các nhóm trình bày kết quả thảo luận

Học viên tham gia các hoạt động trong Hội thảo

#

tải hồ sơ năng lực