Dự án “Xây dựng văn hoá thương hiệu cho Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank)

Trang chủ Dự án “Xây dựng văn hoá thương hiệu cho Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank)

Dự án “Xây dựng văn hoá thương hiệu cho Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank)

Ngày đăng: 11/04/2018

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Sự hợp nhất hai đơn vị có tiềm lực kinh tế tại hai miền Bắc và Nam là tiền đề quan trọng cho nền tảng tài chính vững mạnh để phát triển của PvcomBank lúc bấy giờ, tuy nhiên, nó cũng mang lại không ít khó khăn cho sự vận hành của PvcomBank do sự khác biệt về văn hoá vùng miền và những giá trị tinh thần chung.

 

Thấu hiểu được băn khoăn và lo lắng đó của các nhà quản lý PvcomBank, T&C Consulting đã triển khai gói tư vấn hỗ trợ “Xây dựng văn hoá thương hiệu cho Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank)” với mục đích giúp PvcomBank xây dựng các giá trị văn hoá cốt lõi của PVcomBank phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp, đồng thời xây dựng kế hoạch và lộ trình định hình và phát triển văn hoá doanh nghiệp tại đây.

 

Để thực hiện gói tư vấn, T&C Consulting đã triển khai phương pháp luận khoa học, logic và có tính linh hoạt cao, nhằm giúp khách hàng giải quyết các vấn đề thực tiễn. T&C Consulting đã tổ chức nghiên cứu văn hóa hiện tại của PVcomBank, chỉ ra các giá trị phù hợp và không phù hợp, đặc biệt tôn trọng yếu tố địa phương và phân tích cụ thể theo nhóm đối tượng đặc thù, từ đó đề xuất bộ giá trị văn hóa mới phù hợp nhất theo định hướng chiến lược của PvcomBank. Nhóm tư vấn đã phối hợp với PvcomBank tìm kiếm ý tưởng phát triển bộ giá trị văn hóa đã lựa chọn, xây dựng kế hoạch và lộ trình phát triển văn hóa. Xây dựng bộ công cụ đo lường sự thay đổi văn hóa cho PVcomBank để ứng dụng đo lường văn hóa hằng năm.

 

Kết quả của Dự án được PVcomBank đánh giá cao và bắt tay ngay vào tổ chức triển khai theo kế hoạch mà hai bên đã thống nhất. Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, tận tụy, vì sự thành công của khách hàng, mang lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông. Sự phát triển và thay đổi tích cực của khách hàng luôn là động lực để T&C Consulting tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ và đáp ứng tốt hơn khách hàng trong tương lai.

#

tải hồ sơ năng lực