Đào tạo BSC- KPI ở Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện Miền Trung

Trang chủ Đào tạo BSC- KPI ở Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện Miền Trung

Đào tạo BSC- KPI ở Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện Miền Trung

Ngày đăng: 31/03/2018

Từ ngày 27-31/3/2018, T&C Consulting đã tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, hướng dẫn triển khai áp dụng hệ thống KPI cho lãnh đạo và chuyên viên của các Phòng tại Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện Miền Trung, thuộc Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT) tại thành phố Đà Nẵng.

 

Tham gia khoá đào tạo, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng tại Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện Miền Trung (Ban A Miền Trung), thuộc Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT) đã được hướng dẫn nguyên tắc và quy trình triển khai áp dụng hệ thống BSC-KPI ở Ban A Miền Trung và ở EVNNPT, các giai đoạn triển khai đánh giá KPIs, hướng dẫn thực hành, hỗ trợ xác định, quản lý theo dõi, đánh giá chỉ tiêu KPIs cho Phòng và các cá nhân trong Phòng theo quy định chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và của EVNNPT. Từ đó, hoàn thiện bộ chỉ số KPIs cho năm kế hoạch 2018 của Ban A Miền Trung để kịp thời triển khai ngay trong thời gian tới đây.

 

Đây là gói dịch vụ tiếp nối mà T&C Consulting thực hiện cho EVNNPT và Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Trung sau thành công của hoạt động tư vấn xây dựng vị trí chức danh-mô tả công việc, và xây dựng hệ thống KPIs đánh giá hiệu quả công việc cho Tổng công ty EVNNPT.  

 

Một số hình ảnh của khoá đào tạo:

 

Đại diện Ban TCNS – Tổng công ty EVNNPT phát biểu khai mạc

 

Tư vấn T&C Consulting đào tạo BSC-KPIs cho phòng Đền Bù

 

Tư vấn T&C Consulting đào tạo cho phòng Vật tư

#

tải hồ sơ năng lực