Đào tạo, hướng dẫn thực hành triển khai hệ thống KPI tại EVNNPT

Trang chủ Đào tạo, hướng dẫn thực hành triển khai hệ thống KPI tại EVNNPT

Đào tạo, hướng dẫn thực hành triển khai hệ thống KPI tại EVNNPT

Ngày đăng: 14/03/2018

Từ ngày 5/3/2018, T&C Consulting đã tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, hướng dẫn triển khai áp dụng hệ thống KPI cho lãnh đạo và chuyên viên của các Ban/Phòng tại Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT).

 

Chương trình đào tạo triển khai hệ thống KPIs tại EVNNPT được chia làm 2 đợt, đợt 1 diễn ra từ ngày 5-12/3/2018 và đợt 2 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13-19/3/2018.

 

Mục tiêu của khoá đào tạo sẽ giúp lãnh đạo và chuyên viên các Ban trong khối cơ quan Tổng công ty hiểu rõ nguyên tắc và quy trình triển khai áp dụng hệ thống ở EVNNPT, các giai đoạn triển khai đánh giá KPIs tại Tổng Công ty, hướng dẫn thực hành, hỗ trợ xác định, quản lý theo dõi, đánh giá chỉ tiêu KPIs cho Ban và các cá nhân trong Ban theo quy định chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và của EVNNPT. Từ đó, hoàn thiện bộ chỉ số KPIs cho năm kế hoạch 2018 của EVNNPT để kịp thời triển khai ngay trong thời gian tới đây.

 

Đây là gói dịch vụ thứ hai mà T&C Consulting thực hiện cho EVNNPT sau thành công của hoạt động tư vấn xây dựng vị trí chức danh-mô tả công việc, và xây dựng hệ thống KPIs đánh giá hiệu quả công việc cho Tổng công ty EVNNPT.  

 

Một số hình ảnh hoạt động đào tạo:

 

T&C Consulting đào tạo cho Ban Tổ chức Nhân sự

 

T&C Consulting đào tạo cho Ban Tài chính Kế toán

 

T&C Consulting đào tạo cho Ban Kế Hoạch

 

T&C Consulting đào tạo cho Ban Quản lý Đầu tư

Tin tức liên quan

#

tải hồ sơ năng lực