Tư vấn và hỗ trợ kiểm tra sát hạch công chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trang chủ Tư vấn và hỗ trợ kiểm tra sát hạch công chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tư vấn và hỗ trợ kiểm tra sát hạch công chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày đăng: 27/02/2018

Với sự tư vấn và hỗ trợ của T&C Consulting, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức tại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch- Đầu tư và Sở Xây dựng) và công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

 

Kết quả của đợt kiểm tra là cơ sở để đánh giá năng lực công chức, từ đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.

 

Đây là hoạt động triển khai của các gói thực hiện dịch vụ tư vấn, hỗ trợ “Tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” và “Tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”T&C Consulting đã thực hiện từ tháng 9-12/2017.  

 

T&C Consulting tư vấn xây dựng ngân hàng câu hỏi, bộ đề thi, phiếu quan sát hành vi, tổ chức chấm điểm và tổng hợp kết quả kiểm tra.

 

Đài truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các cơ quan báo chí đã đưa tin về các hoạt động này.

 

Xin xem các bài viết tại đường link sau:

 

  • Bản tin kỳ kiểm tra sát hạch công chức cấp tỉnh:

 

  • Bản tin kỳ kiểm tra công chức cấp xã:
#

tải hồ sơ năng lực