Văn hoá doanh nghiệp ở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV POWER)

Trang chủ Văn hoá doanh nghiệp ở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV POWER)

Văn hoá doanh nghiệp ở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV POWER)

Ngày đăng: 27/02/2018

Ngày 30/11/2017, Ông Vũ Văn Tuấn- Giám đốc T&C Consulting được mời trình bày nội dung “Phát triển văn hoá Doanh nghiệp” tại Hội thảo chuyên đề Văn hoá doanh nghiệp – Công tác phối hợp trong Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) do Tổng công ty PV Power tổ chức tại Hà Nội.

 

Tại Hội thảo, ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Xuân Hoà – Tổng giám đốc cùng toàn bộ các cán bộ quản lý trực thuộc PV Power đã đánh giá cao về Kết quả nghiên cứu cũng như các giải pháp thúc đẩy phát triển văn hoá PV Power do T&C Consulting đề xuất, đặc biệt ưu tiên xây dựng văn hoá phối hợp tại PV Power.

 

Nhân dịp này, Cuốn sổ tay văn hoá PV Power, do T&C Consulting xây dựng nội dung, cũng được chính thức giới thiệu tới tất cả các thành viên của Tổng công ty.

 

Đây là những kết quả chính của gói tư vấn Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam do T&C Consulting trực tiếp tư vấn, hỗ trợ triển khai từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2017.

#

tải hồ sơ năng lực