Theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện chiến lược giai đoạn 2016-2025 và nâng cao năng lực thực hiện chiến lược của trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn

Trang chủ Theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện chiến lược giai đoạn 2016-2025 và nâng cao năng lực thực hiện chiến lược của trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn

Theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện chiến lược giai đoạn 2016-2025 và nâng cao năng lực thực hiện chiến lược của trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn

Ngày đăng: 26/03/2017

Tên dự án hỗ trợ kỹ thuật:

 

Theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện chiến lược giai đoạn 2016-2025 và nâng cao năng lực thực hiện chiến lược của trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn

 

Nhà tài trợ

 

Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg

 

Khách hàng:

 

Trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn

 

Hoạt động chính: 

 

  • Thiết kế hệ thống chỉ số đánh giá kết quả thực hiện chiến lược;
  • Theo dõi, đánh giá độc lập kết quả thực hiện chiến lược qua mỗi giai đoạn, và tư vấn hỗ trợ xây dựng kế hoạch hoạt động trong giai đoạn tiếp theo
  • Triển khai thực hiện các hệ thống và công cụ quản trị mới (khung năng lực, quy trình/biểu mẫu lập kế hoạch – theo dõi – đánh giá) nhằm nâng cao năng lực quản lý – vận hành của Trường.

 

 

Thời gian:

 

06/2017 – 02/2019

 

Địa điểm thực hiện:

 

Bắc Kạn

 

 

#

tải hồ sơ năng lực