Dự án VIE/029 – Phát triển kinh doanh cho người nghèo khu vực nông thôn tỉnh Cao Bằng

Trang chủ Dự án VIE/029 – Phát triển kinh doanh cho người nghèo khu vực nông thôn tỉnh Cao Bằng

Dự án VIE/029 – Phát triển kinh doanh cho người nghèo khu vực nông thôn tỉnh Cao Bằng

Ngày đăng: 24/09/2012

Tên dự án:

 

Dự án VIE/029 – Phát triển kinh doanh cho người nghèo khu vực nông thôn tỉnh Cao Bằng

 

Khách hàng:

 

Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg (Lux-Development)

 

Hoạt động chính:

 

Gói 1 (Tháng 12/2011 – 5/2012): Rà soát và đề xuất sửa đổi một số nội dung trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025

 

 1. Nhóm công việc liên quan đến công tác lập Quy hoạch/KHPT KTXH của Tỉnh Cao Bằng bao gồm:

 

 • Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2006-2010;

 

 • Rà soát và đề xuất điều chỉnh tầm nhìn phát triển đến năm 2025;

 

 • Trên cơ sở Tầm nhìn đã được chấp thuận, rà soát và điều chỉnh Quy hoạch PTKTXH 2011-2020 và KHPT KTXH Tỉnh Cao Bằng giai đoạn 5 năm 2011-2015, kèm theo việc cung cấp các bản đồ quy hoạch có liên quan;

 

 • Rà soát và đề xuất điều chỉnh kết quả dự báo nằm trong Quy hoạch PTKTXH 10 năm và KHPT KTXH 5 năm giai đoạn 2016-2020.

 

 1. Nhóm công việc liên quan đến đánh giá và phân tích các tiềm năng kinh tế cơ bản của Tỉnh Cao Bằng:

 

 • Đánh giá tổng quan toàn diện và chi tiết về các tiềm năng phát triển trong thời gian tới (kịch bản 5 năm sắp tới), bao gồm việc xác định rõ các tiềm năng kinh tế và lợi thế so sánh hiện tại và trong tương lai của tỉnh liên quan đến sự phát triển khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V), chú trọng đến lợi ích cho nhóm đồng bào dân tộc ít người của tỉnh;

 

 • Nghiên cứu về khả năng phát triển kinh tế cửa khẩu của tỉnh để làm rõ liệu có thể nâng cấp cửa khẩu quốc gia của tỉnh Cao Bằng hiện nay trở thành cửa khẩu quốc tế hay không;

 

 • So sánh tiềm năng phát triển của tỉnh Cao Bằng với một số tỉnh lân cận như Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn và với một số tỉnh có cửa khẩu quốc tế khác như Lào Cai;

 

 • Đánh giá các chính sách cơ bản về phát triển kinh tế và đề xuất điều chỉnh chính sách.

 

Gói 2 (Tháng 3-9/2012): Hỗ trợ kĩ thuật nhằm Tăng cường thể chế và Quản lí dự án tỉnh Cao Bằng

 

 • Giúp các sở ban ngành tăng cường tính chủ sở hữu trong quá trình triển khai, và giúp các đơn vị cấp huyện tăng cường tính chủ sở hữu các hoạt động dự án;

 

 • Tăng cường phối hợp và chuẩn bị kế hoạch năm;

 

 • Nâng cao kết quả và hiệu quả công việc, sự phối hợp của cán bộ PPMU, và nâng cao hợp tác với VIE/029;

 

 • Lập chiến lược và kế hoạch đào tạo tổng thể cho dự án.

 

Thời gian:

 

2011 – 2012

 

Địa điểm thực hiện:

 

Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai

#

tải hồ sơ năng lực