Thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam

Trang chủ Thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam

Thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam

Ngày đăng: 22/06/2012

Tên dự án:

 

Thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam

 

Khách hàng:

 

Quỹ Bill&Melinda Gates

 

Hoạt động chính:

 

Gói 1 & Gói 2 (Tháng 12/2009 – 5/2010):

 

Gói 1: “Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam”

 

Gói 2: “Xây dựng Dự án Quốc gia nâng cao năng lực sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam”

 

Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực sử dụng máy tính và truy cập internet của cộng đồng dân cư có thu nhập và văn hoá chưa cao, không có khả năng tự trang bị máy tính và chi trả phí đường truyền Internet để ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống, dần xoá bỏ khoảng cách giữa nông thôn và thành thị tại các địa phương khác nhau trên Toàn quốc. Từ đó tạo cơ sở cho việc lập bản đề xuất xin tài trợ và văn kiện cho dự án quốc gia.

 

Mẫu nghiên cứu : thực hiện trên 6 vùng kinh tế, 12 huyện và 12 xã, với 966 cuộc khảo sát hộ gia đình và 283 cuộc phỏng vấn sâu.

 

Gói 3 (Tháng 12/2011 – 3/2012): Xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án 

 

Mục tiêu của dịch vụ tư vấn “xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án” là đưa ra các hướng dẫn cụ thể và cần thiết để quản lý dự án, để hỗ trợ các bên liên quan triển khai thực hiện các hợp phần dự án đúng qui trình và đầy đủ theo các qui định của Chính phủ Việt Nam và Nhà Tài trợ.

 

Công việc tư vấn gồm các hoạt động sau:

 

  • Nghiên cứu các tài liệu của Dự án; Trao đổi và thống nhất với Ban quản lý Dự án về yêu cầu của Cuốn Sổ tay;
  • Tham vấn các bên liên quan về yêu cầu và cách thức quản lý dự án hiệu quả
  • Phác thảo lần 1 Sổ tay Hướng dẫn
  • Tham khảo ý kiến của các cấp liên quan và chỉnh sửa bổ sung
  • Hội thảo và phổ biến sổ tay

 

Gói 4 (Tháng 3 – 6/2-2012): Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá và đề xuất chiến lược duy trì bền vững chương trình đào tạo

 

  • Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo
  • Đề xuất chiến lược duy trì sự bền vững của Chương trình
  • Đề xuất phương pháp quản lý hoạt động đào tạo và giám sát chất lượng đào tạo.

 

Thời gian:

 

2009 – 2012

 

Địa điểm thực hiện:

 

Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Kon Tum, Cà Mau, Hậu Giang, Ninh Thuận, Bình Phước, Bắc Kạn, Điện Biên

 

#

tải hồ sơ năng lực