Dự án Quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Trang chủ Dự án Quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Dự án Quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng: 20/10/2011

Tên dự án:

 

Dự án Quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2011-2020

 

Khách hàng:

 

Ngân hàng Thế giới (World Bank)

 

Hoạt động chính:

Gói 1 (08 – 12/2009) Khảo sát xây dựng quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2010-2020 

 

 • Lập đề cương khảo sát xây dựng quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2010-2020;

 

 • Thiết kế các bộ mẫu phiếu khảo sát xây dựng quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2010-2020;

 

 • Tổng hợp và phân tích;

 

 • Báo cáo đề án xây dựng quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2010-2020,

 

Gói 2  (6 – 12/2010): Xây dựng Quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2011-2020

 

 • Lập đề cương về Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

 

 • Dự thảo, thử nghiệm và hoàn chỉnh bộ câu hỏi phỏng vấn về Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

 

 • Tiến hành điều tra, khảo sát về Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

 

 • Nhập và xử lý số liệu điều tra, khảo sát về Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

 

 • Viết báo cáo kết quả điều tra (Báo cáo khoa học nghiên cứu xây dựng Quy hoạch mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2011-2020).

 

Gói 3 (5 – 6/2011): Xây dựng tiêu chuẩn và quy định về Truyền máu, xây dựng các quy trình kỹ thuật về Truyền máu

 

 1. Xây dựng tiêu chuẩn và quy định về Truyền máu:

 

 • Nghiên cứu tài liệu trong nước và nước ngoài về các tiêu chuẩn, quy định trong lĩnh vực Truyền máu;

 

 • Nghiên cứu tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về tiêu chuẩn dịch vụ Truyền máu;

 

 • Trao đổi với các chuyên gia của chuyên ngành Truyền máu trong nước và tại Viện Huyết học – Truyền máu TW về định hướng xây dựng tiêu chuẩn và quy định Truyền máu;

 

 • Viết dự thảo Xây dựng tiêu chuẩn và quy định về Truyền máu.

 

 1. Xây dựng quy trình kỹ thuật về Truyền máu bao gồm các hoạt động:

 

 • Vận động – Tổ chức hiến máu; Hiến máu và các thành phần máu; Xét nghiệm, sàng lọc máu; Điều chế các thành phần máu; Lưu trữ, bảo quản, phân phối máu.

 

Gói 4 (7 – 9/2011): Củng cố mạng lưới Truyền máu toàn quốc và Hỗ trợ việc xây dựng Luật Hiến máu và Chính sách truyền máu Quốc gia

 

 1. Củng cố mạng lưới Truyền máu toàn quốc:

 

 • Nghiên cứu tài liệu trong nước và nước ngoài về hệ thống dịch vụ truyền máu của cả các nước phát triển và đang phát triển;

 

 • Nghiên cứu tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về dịch vụ truyền máu và chương trình truyền máu quốc gia;

 

 • Trao đổi với các chuyên gia của chuyên ngành Truyền máu trong nước và tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về định hướng chiến lược phát triển Truyền máu Việt Nam;

 

 • Tiến hành viết Dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

 

 1. Hỗ trợ việc xây dựng Luật Hiến máu và Chính sách truyền máu Quốc gia:

 

 • Thu thập và nghiên cứu tài liệu trong nước và nước ngoài về Dịch vụ truyền máu;

 

 • Thu thập tài liệu của nước ngoài về luật Hiến máu;

 

 • Tham khảo các tài liệu trong nước và phân tích tác động của Luật hiến, ghép mô, tạng đối với xã hội;

 

 • Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, viết báo cáo đánh giá tác động sơ bộ của Luật Hiến máu.

 

Thời gian:

 

08/2009 – 09/2011

 

Địa điểm thực hiện:

 

Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh

#

tải hồ sơ năng lực